top of page

WAT KAN

FUNAM VOOR U

BETEKENEN?

 • Administreren en factureren van begrafenissen, grafrechten, vergunningen grafmonumenten, onderhoudsverplichtingen; opmaken grafakten.

 • Actualiseren van achterstallige administraties, reglementen, verordeningen.

 • Ontwerpen van specifieke formulieren.

 • Optimaliseren van inkomsten voor de begraafplaats.

 • Financiële administratie.

 • Advies en begeleiding in het opzetten van een efficiënte administratie.

 • Advies inzake procedures en beleid i.v.m. de Wet op de Lijkbezorging, AVG-wetgeving en archivering.

 • Begeleiden van overdracht administraties; conversie van administratiesystemen.

 • Onderzoek naar oude graven, oude grafrechten. Advies restauratie oude (kelder)graven.

 • Ordenen en digitaliseren van administraties en archieven.

 • Cursus begraafplaatsadministratie op maat voor uw organisatie.

 • Quick scan: beoordeling van de kwaliteit huidige begraafplaatsadministratie.

CONTACT

bottom of page