WAT KAN

FUNAM VOOR U

BETEKENEN?

 • Administreren en factureren van begrafenissen, grafrechten, plaatsingsrecht van grafmonumenten en onderhoudsverplichtingen.

 • Het opmaken en registreren van grafakten.

 • Optimaliseren van tarieven.

 • Actualiseren van reglementen.

 • Ordenen van archieven.

 • Onderzoek naar oude graven en oude grafrechten.

 • Financiële administratie:
   debiteuren/ crediteuren/ jaarverslaggeving.

 • Begeleiden van begraafplaatsen in het opzetten van een efficiënte administratie.

 • Cursus begraafplaatsadministratie op maat van uw begraafplaats/ organisatie op uw locatie.

 • Korte scan (2 a 3 uur) ter beoordeling van de kwaliteit van uw huidige begraafplaats-administratie.

CONTACT